Pályázatok

A NEA pályázat a megvalósítás szakaszába érkezett. A pályázattal nyert 2.000.000.-Ft-ból az iskola meteorológiai állomást vásárolt, ami az újonnan épült filagória tetejére lesz felszerelve. Beltéri egységének segítségével nyomon követhető lesz az aktuális időjárás, melyről a gyerekek „Időjárási naplót” fognak vezetni napi szinten. A pályázat hozzájárult az iskola infrastrukturális fejlesztéséhez, fejlődéséhez, mivel a következő új eszközökkel bővült az iskola eszköztára:

– sztereomikroszkóp, 

– trinokuláris mikroszkópok,

– kísérleteket segítő tárgyi eszközök, kémcsövek, nagyítók,

– vízvizsgáló állomások.

Ezek az eszközök nagymértékben segítik az oktató-nevelő munkát, szolgálják a gyermekek környezettudatos szemléletének, látáskörének (társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeinek felismerése) bővítését, nagy hangsúlyt fektetve a tehetséggondozásra és az iskola szakmai munkájára.

A gyerekek igényes előadásokon vettek részt, melyet iskolánk tagintézmény-vezetője, külsős szakemberek, egyetemi tanárok (Dobróné Dr. Tóth Márta, Ph.D. főiskolai tanár,  Dr. Kiss Ferenc Ph.D. főiskolai tanár). Az előadások célja, hogy a felnövekvő generáció aktív és cselekvő generáció legyen. A környezettudatos értékrendet minőségében megújító felnőttekké váljanak.

A pályázaton belül megvalósult egy több generációs kirándulás is, melynek keretében Tiszalökre látogattunk el a Kenyérgyári holtágnál lévő tanösvényhez. Ezen a tanulmányi kiránduláson részt vettek a Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézményének nagycsoportos óvodásai, a Borbányai Nyugdíjasklub oszlopos tagjai, valamint iskolánk tanulói.

A pályázat másik nagy eredménye egy kiadvány elkészítése volt, amelyet, mint a program ötletgazdája készítettem el. A kiadványban összefoglalásra került a „Kincsek a természetben” című ökosuli program működésének nyolc éve


Alapítványunk céljai elérése érdekében felkutatja és felhasználja a nemzetközi és hazai pályázatokat, támogatási, szponzorálási lehetőségeket.

2016. Nevelési-oktatási intézmények szakmai programjainak támogatása c. pályázat (100000 Ft) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A 2016/17-es tanévben iskolánk hármas jubileumot ünnepelt: az intézmény 105 éve kezdte meg a működését a településen, 30 éve adták át az Alma úti épületet Borbányán és 20 éve vette fel  Petőfi Sándor nevét. A méltó megemlékezés kapcsán megjelentettük iskolánk volt magyar- történelem szakos nevelőjének, László Miklósnénak iskolatörténeti monográfiáját nyomtatott könyv formájában a nyertes pályázatunk segítségével. Ünnepélyes keretek között iskolánk régi nevelői és aktív szülői vehették át a kiadványt.

2017. Nevelési-oktatási intézmények együttműködését segítő program támogatása c. pályázat (100000 FT) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapítványunk támogatja az iskolai programok szervezését, lebonyolítását. ÖKO iskola lévén 2017. április 28-án a Nyíregyházi Állatparkba kirándultak iskolánk tanulói, melynek célja az élményközpontú tanulás és ismeretszerzés mellett, városunk egyik nevezetességének megismertetése volt. A támogatási összegből finanszíroztuk a belépőket és az utaztatás költségét.

2018. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap c. pályázat (140000 Ft) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Az alapítvány nagy gondot fordít az iskola külső megjelenésére, a környezet szépítésére. A  pályázaton nyert összegen fákat, díszcserjéket ültettünk.

2019.  NEA-UN-19-EG-0232 Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019 (200000 Ft) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága Budapest

A pályázaton elnyert összeget egy digitális fényképezőgép, egy multifunkciós nyomtató, valamint színes kartonlapok beszerzésére fordítottuk. Ezek az eszközök nagyon hasznosak, emelik munkánk színvonalát.

2020. NEA-NO-20-O-V-0716 „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” c. pályázat Pucsok Attiláné által benyújtottKincsek a természetben- Ökosuli, környezettudatos program(2000000 Ft)  (folyamatban)